reconti

Polityka Prywatności


RECONTI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 28-31, 50 – 130 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470986, NIP: 8971790204, REGON: 0221585400, kapitał zakładowy: 59600 zł (zwany dalej: „reconti”)

Serwis prowadzony przez reconti dostępny jest pod adresem www.reconti.com i realizuje on funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w udostępnianych funkcjonalnościach Serwisu.
 2. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane reconti podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Konto w Serwisie może zostać założone przez samego Użytkownika lub za jego wyraźną zgodą – przez Partnera. Użytkownik podczas procesu rejestracji składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez reconti zgodnie z udostępnioną przez reconti klauzulą zgody, bądź w samym procesie zakładania konta – gdy robi to osobiście bądź akceptując e-mail aktywujący konto – gdy konto zostało założone na jego rzecz przez Partnera.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług reconti i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z Serwisu reconti.
 5. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dokonywana przez niego rejestracja w Serwisie nie zostaje ukończona, a podane przez Użytkownika dane, w tym również podany wcześniej adres e-mail, zostają przez reconti niezwłocznie usunięte i nie są w żaden sposób przetwarzane.
 6. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji jest reconti. Zbiory danych osobowych zgłoszony zostały Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i są zarejestrowane pod numerami 017453/2013 oraz 017457/2013.
 7. reconti dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym do zapewnienia mu właściwego korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.
 8. Użytkownik ma prawo modyfikacji i aktualizacji swoich danych.

Pliki „cookies”

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Udostępnianie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.